real estate menu left
real estate menu right

Opinia prawna w sprawie nieprzeprowadzania wyborów do organów krajowych i zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii COVID

Opinia prawna w sprawie nieprzeprowadzania wyborów do organów krajowych i zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii COVID

Opinia prawna w sprawie nieprzeprowadzania wyborów do organów krajowych i zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii COVID     Opinia prawna w sprawie nieprzeprowadzania wyborów do organów krajowych i zakładowych Ogólnopolskiego Związku...
Pismo Głównego Inspektora Pracy dot. przesłania propozycji zagadnień i sugestii w zakresie pilnej potrzeby ochrony pracy

Pismo Głównego Inspektora Pracy dot. przesłania propozycji zagadnień i sugestii w zakresie pilnej potrzeby ochrony pracy

Pismo Głównego Inspektora Pracy   Skan pisma Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczek dot. przesłania propozycji zagadnień i sugestii w zakresie pilnej potrzeby ochrony pracy, które posłużą PIP jako przedmiot szczególnej uwagi w pracy prewencyjnej, czy w przypadku przeprowadzania kontroli....
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.   Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do projektu do dnia 30.07.2020 r. (pobierz w formacie PDF)  
Pismo skierowane do Ministra Zdrowia

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w imieniu organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych w sprawie nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych(pobierz...
Opinia prawna w sprawie stosowania nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w sprawie stosowania nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w sprawie stosowania nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Szukaj