real estate menu left
real estate menu right

Konferencja dla pielęgniarek i położnych "PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA 2019" - Kraków, 7-9 listopada 2019 r.

Konferencja dla pielęgniarek i położnych "PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA 2019" - Kraków, 7-9 listopada 2019 r.

            Konferencja dla pielęgniarek i położnych "PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA 2019" Kraków, 7-9 listopada 2019 r.
Projekt dokumentu rządowego pn. "Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce"

Projekt dokumentu rządowego pn. "Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce"

  Projekt dokumentu rządowego pn. "Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)" - ID 230   Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej został...
Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 18 -19 listopada 2019 r.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 18 -19 listopada 2019 r.

  Szanowni Państwo,   Uprzejmie informuję, że do Biura FZZ wpłynęło pismo z Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie planowanych w 2019 r. szkoleń dla członków Forum Związków Zawodowych. W bieżącym roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje organizację jednego dwudniowego szkolenia dla 30 osobowej...
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego   Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,...
Opinia prawna w sprawie stosowania nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w sprawie stosowania nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w sprawie stosowania nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Szukaj