real estate menu left
real estate menu right

2018-03-13

Szkolenie dla członków FZZ planowane przez Państwową Inspekcję Pracy w 2018 r.

 

2018-02-22

Stanowisko Forum Związków Zawodowych odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które w dniu 22 lutego 2018 r. zostało wysłane do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego

 

2017-11-22

Związkowcy z całej Europy przyjechali do Göteborga, by dyskutować o Europejskim Filarze Spraw Socjalnych.

 

2017-11-16

Wybory delegatów na V kadencję, termin V Kongresu Forum Związków Zawodowych (14-15 maja 2018 r.), ordynacja wyborcza na V Kadencję Forum Związków Zawodowych oraz Zasady wyboru delegatów na V Kongres Forum Związków Zawodowych

 

2017-11-16
Odpowiedź Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Pani Elżbiety Rafalskiej na pismo z dnia 20 października br.

 

Pismo w sprawie przesłania tematów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i prawnej ochrony pracy. Propozycje tematów proszę przesyłać do biura FZZ do dnia 3 marca 2017 r.

 

Spotkanie przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego

 

Szkolenia Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)

 

Zaproszenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na seminarium poświęcone Instrumentowi Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Ochronie Zdrowia, 24 października br.

 

Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ) poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska "Organizator/ka związkowy/a" i "Organizator/ka związkowy/a w trakcie szkolenia" (OS).

 

Projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych otrzymany z Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
Uwagi i propozycje w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przesłane uwagi i propozycje do projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

 

Wyniki ankiety płacowej przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia - Odpowiedzi do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

Stanowisko Forum Związków Zawodowych dotyczące rządowej propozycji wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2000 zł brutto

 

Pismo do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego  w sprawie zgłoszenia Państwa do udziału w posiedzeniu plenarnym RDS wraz z odpowiedzią Przewodniczącego Piotra Dudy

 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opracowala Halina Serafin.

 

Notatka ze spotkanie przedstawicieli medycznych związków zawodowych w Warszawie w dniu 02.06.2016 r. - opracowala Halina Serafin.

 

Opinia Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

 

Platforma blogowa na stronie FZZ 

 

Spotkanie przedstawicieli zawodów medycznych zrzeszonych w Forum ZZ

 

Pismo do Premiera

Uwaga! Osoby, które chcą wziąć udział w akcji protestacyjnej proszone są o kontakt z przewodniczącą OZZP w Krakowie panią Janiną Potrzebny - Curyło

 

Opinie FZZ ws wydłużenia wieku emerytalnego

 

Pismo dotyczące szkoleń pip

 

Decyzja Komitetu Wykonawczego EKZZ z dnia 6 marca 2012r.

 

Komunikat

 

ZADANIA NEGOCJACJI

 

Szukaj