real estate menu left
real estate menu right

Bezpłatne studia podyplomowe - Zarządzania w podmiotach leczniczych.

 

Przedmiotowe studia podyplomowe mają być prowadzone przez około 10 uczelni wyższych. Uczelnie będą występować jako strona w przetargu, który zorganizuje ministerstwo zdrowia. Wyłonione w przetargu uczelnie ogłoszą następnie rekrutację. I wtedy dopiero zainteresowani studiami będą składać dokumenty na poszczególnych uczelniach.


Uwaga! Studia mają trwać dwa semestry. Będą całkowicie bezpłatne. Ich uczestnicy nie będą wnosić żadnych opłat. Na program przewidziano około 18 000 000 zł. Przy założeniu, że koszt studiów (pokryje je w całości ministerstwo zdrowia) ma wynieść około 5 500 zł, to przewiduje się, że studia odbędzie około 3 000 osób. Założenia są takie, że pierwszy nabór odbędzie się jeszcze wiosną tego roku. Naborów będzie kilka. Czas realizacji programu to 24 miesiące.


W dokumentacji konkursowej skierowanej do uczelni zapisano, że uczestnikami studiów mogą być "osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i należące do kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, (tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy etc.).


Powyższy katalog stanowisk jest otwarty. Dlatego uczestnikami studiów mogą być także nie wymienione powyżej np. pielęgniarki i położne: naczelne, przełożone, oddziałowe i ich zastępcy oraz inne, którym powierzono stanowisko kierownicze. Warunek: musi być to zatrudnienia na umowę o pracę.

 

Szukaj