real estate menu left
real estate menu right

 

zapraszają na

I MAŁOPOLSKĄ KONFERENCJĘ DLA POŁOŻNYCH

?Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej?

Nowy Targ, 12-13 września 2012 r.

 

 

 

Miejsce Konferencji: Skalny Dworek, ul. Krakowska 7A, Nowy Targ


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Małopolskiej Konferencji dotyczącej problematyki związanej z położnictwem.
Zaproszenie kierujemy do środowisk położnych, pielęgniarek, lekarzy, kół studenckich, oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką.

 

Organizatorzy konferencji:

- Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

współudział:

- Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych.

 

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: mgr Halina Serafin,
Członkowie: dr n. med. Barbara Prażmowska,
mgr Joanna Potrzebny-Curyło,
spec. piel. położniczego i neonatologicznego - Maria Kaleta, IBCLC,
położna dyplomowana Mariola Biernat,
mgr Beata Marzec.

Więcej informacji :

Ulotka informacyjna, Karta zgłoszeniowa


Uwaga :
Koszty pobytu na konferencji dla przewodniczących i jeden członek z terenowych oddziałów OZZP pokrywa w całości związek OZZP.

 

Szukaj