real estate menu left
real estate menu right

 

zapraszają na

II MAŁOPOLSKĄ KONFERENCJĘ DLA POŁOŻNYCH

"Prawo ,etyka w praktyce zawodowej położnej"

Nowy Targ, 2-3 październik 2013 r.

 

Miejsce Konferencji: Skalny Dworek, ul. Krakowska 7A, Nowy Targ


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Małopolskiej Konferencji dotyczącej problematyki związanej z aspektami etyczno-prawnymi wykonywania zawodu położnej.
Zaproszenie kierujemy do środowisk położnych, pielęgniarek, lekarzy, kół studenckich, oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką


Organizatorzy konferencji:

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie,
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych.

 

Patronat honorowy:

Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.
Patronat:

Starosta Nowotarski.


Patronat medialny:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: mgr Halina Serafin,
Członkowie: dr n. med. Barbara Prażmowska,
mgr Joanna Potrzebny-Curyło,
spec. piel. położniczego i neonatologicznego, IBCLC - Maria Kaleta,
położna dyplomowana Mariola Biernat,
mgr Beata Marzec
mgr Izabela Ćwiertnia,
mgr Tadeusz Wadas.

 

Opłaty konferencyjne wynoszą:

2 noclegi 1 nocleg bez noclegu
Członkowie MOIPiP
oraz studenci położnictwa 180 zł 120 zł 60 zł
Osoby nie będące członkami MOIPiP 396 zł 285 zł 195 zł

Opłata obejmuje koszt noclegu, wyżywienia i materiałów konferencyjnych (opłata obejmuje podatek VAT).

Opłatę konferencyjna należy wpłacać na konto Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek I Położnych, Krakowski Bank Spółdzielczy
nr konta: 20 8591 0007 0020 0054 9815 0009 - z dopiskiem ?Konferencja dla położnych?

Koszty pobytu wszystkich przewodniczących

 

Koszty pobytu wszystkich przewodniczących terenowych oddziałów ZZP - pokrywa w całości OZZP
Proszę wszystkie przewodniczące o potwierdzenie pobytu na konferencji do dnia 15.09.2013r.u Pani mgr Janiny Potrzebny -Curyło.

 

Szukaj