real estate menu left
real estate menu right

 

zapraszają na

 III MAŁOPOLSKĄ KONFERENCJĘ DLA POŁOŻNYCH

 "Współczesna Położna"

 Nowy Targ, 26-27 listopada 2014 r.

 Miejsce Konferencji: Skalny Dworek, ul. Krakowska 7A, Nowy Targ

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Małopolskiej Konferencji dotyczącej zagadnień z zakresu samodzielności zawodowej, etyki, prawa cywilnego, karnego oraz zagrożeń, z którymi spotyka się w codziennej pracy położna.

Zaproszenie kierujemy do środowisk położnych, pielęgniarek, lekarzy, kół studenckich oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką.


Organizatorzy konferencji:

  • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie,
  • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych.

Patronat:

  • Starosta Nowotarski.

Patronat medialny:

  • Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: mgr Halina Serafin,
Członkowie: dr n. med. Barbara Prażmowska,
mgr Joanna Potrzebny-Curyło,
spec. piel. położniczego i neonatologicznego, IBCLC - Maria Kaleta,
położna dyplomowana Mariola Biernat,
mgr Beata Marzec.

Opłaty konferencyjne wynoszą:

  Opłata konferencyjna
bez noclegu
Opłata konferencyjna
oraz 1 nocleg
Opłata konferencyjna
oraz 2 noclegi
Członkowie MOIPiP
oraz studenci położnictwa
60,00 zł 120,00 zł 180,00 zł
Osoby nie będące członkami MOIPiP 250,00 zł 340,00 zł 450,00 zł

 

Opłata obejmuje koszt noclegu, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz podatek VAT.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:
Krakowski Bank Spółdzielczy
nr konta: 20 8591 0007 0020 0054 9815 0009 - z dopiskiem ?Konferencja dla położnych?

PRZEWODNICZĄCE TERENOWYCH ODDZIAŁÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POŁOŻNYCH PROSZONE SĄ O WPŁATE KOSZTÓW POBYTU NA KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNA POŁOŻNA" Z WYPRZEDZENIEM.

ZWIĄZEK ZAWODOWY ZWRÓCI KOSZTY POBYTU NA KONTO OSOBISTE KAŻDEJ PRZEWODNICZĄCEJ PO SZKOLENIU.

 

 

Szukaj